Zapraszamy do skorzystania z sukcesywnie poszerzanej przez nas oferty. Stałym jak i Nowym Klientom życzymy rentownych zleceń. Z naszej strony postaramy się dołozyć wszelkich starań, aby roboty brzebiegały bez zbędnych komplikacji . Postaramy się dołożyc wszelkich starań , aby usprawnić Wasze , mając nadzieję że współpraca przynieniesie obopólne korzyści. Zapraszamy Załoga Samar.

Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy SAMAR SP.J  PHU. Marcin Saulicz , Michał Saulicz, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.elektrosprzet.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.elektrosprzet.eu są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez SAMAR s.c. P.H.U. Marcin, Michał Saulicz na stronach sklepu internetowego.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, SAMAR s.c. P.H.U. Marcin, Michał Saulicz zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
7. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
8. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
9. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je SAMAR sp. j. P.H.U. Marcin Saulicz, Michał Saulicz, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na SAMAR sp. j. P.H.U. Marcin Saulicz, Michał Saulicz

GWARANCJE I REKLAMACJE

10. Towary oferowane w sklepie internetowym http://elektrosprzet.eu są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
11. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z SAMAR sp. j. P.H.U. Marcin Saulicz, Michał Saulicz  lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
12. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).