Zapraszamy do skorzystania z sukcesywnie poszerzanej przez nas oferty. Stałym jak i Nowym Klientom życzymy rentownych zleceń. Z naszej strony postaramy się dołozyć wszelkich starań, aby roboty brzebiegały bez zbędnych komplikacji . Postaramy się dołożyc wszelkich starań , aby usprawnić Wasze , mając nadzieję że współpraca przynieniesie obopólne korzyści. Zapraszamy Załoga Samar.

nr produktu: kerb350

Kerb 350mm

Więcej widoków

ZASADY UŻYTKOWANIA TARCZ DIAMENTOWYCH - Należy dobrać tarczę odpowiednią do ciętego materiału oraz parametrów technicznych maszyny (moc silnika, obroty/min., średnica wałka). - Sprawdzić stan techniczny maszyny/łożyska na wałku, dyski dociskowe, nakrętkę mocującą. - Oczyścić części mocujące maszyny i zamocować tarczę w sposób pewny, zgodnie z zaznaczonymi strzałkami kierunku obrotów. - Cięty materiał zamocować w sposób pewny, aby uniemożliwić jego przemieszczanie w trakcie cięcia. - Cięcie wykonywać powoli w sposób płynny wzdłuż linii prostej, nie naciskając na maszynę. Nacisk ciężaru maszyny jest zupełnie wystarczający. Zbyt duży nacisk powoduje szybsze zużycie tarczy. - W trakcie ciecia nie przekrzywiać tarczy, nie skręcać, nie dopuszczać do zakleszczenia, nie szlifować bocznymi powierzchniami segmentów diamentowych. - Nie przekraczać dopuszczalnych prędkości obrotowych i zalecanych głębokości cięcia. Cięcie głębsze należy wykonywać przez kilkukrotne łaagodne zagłębianie tarczy i wycofywanie. Zestawienie dopuszczalnych prędkości obrotowych i zalecanych głębokości cięcia przedstawia poniższa tabela: średnica tarczy (mm) max prędkość obrotowa (obr/min) max głębokość cięcia (mm) 110 13900 15 115 13300 20 125 12200 20 150 10200 25 180 8600 30 200 7600 35 230 6800 40 250 6100 40 300 6400 50 350 5500 60 400 4700 70 450 4200 80 500 3800 90 600 3100 110 - Podczas cięcia, przy prawidłowo dobranej tarczy do ciętego materiału i prawidłowej technice cięcia następuje samoistne "ostrzenie" się diamentowej części roboczej. W przypadku "stępienia" się tarczy (tarcza nie tnie, pojawia się iskrzenie) tarczę należy "naostrzyć" poprzez przecięcie materiału ciernego - takiego jak piaskowiec, cegła, asfalt. "Ostrzenie" polega na odsłonięciu nowych ostrych drobin diamentowych w segmencie. Należy pamiętać, że mniejszy nacisk wymuszający posuw powoduje skuteczniejsze samoistne "ostrzenie" się tarczy. - Przy cięciu na sucho, konieczne jest okresowe wycofywanie tarczy z ciętego materiału w celu jej schłodzenia podczas pracy maszyny na biegu jałowym - Tarcze przeznaczone do cięcia na sucho mogą również pracować na mokro. Niedopuszczalne jest jednak ich dorywcze, gwałtowne schładzanie w trakcie cięcia i tuż po jego zakończeniu. - Tarcze przeznaczone do cięcia tylko na mokro w żadnym wypadku nie powinny być stosowane do cięcia na sucho. - Podczas cięcia na mokro należy stosować obfite chłodzenie cieczą, przy łagodnym równomiernym posuwie. - Podczas pracy należy przestrzegać zasad i przepisów BHP - pracować w ubraniu ochronnym, kasku, rękawicach i okularach ochronnych. - Podczas cięcia na sucho, przy dużym zapyleniu, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych bezwzględnie należy stosować maski przeciwpyłowe. Zalecane jest również stosowanie odkurzaczy odpylających. - Niedopuszczalne jest cięcie tarczą uszkodzoną - posiadającą tzw. "bicie", z pęknięciami na stalowym dysku, z wyłamanymi lub uszkodzonymi segmentami. - W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie użytkowania lub doboru tarcz i narzędzi diamentowych prosimy o kontakt z dostawcą.